• SECURE ONLINE SHOPPING
  Paying at the knowledge center is safe because of the secured SSL-procedure
 • WORDWIDE SHIPPING
  We ship your orders worldwide.

Groepsfitness in Nederland

By: Jan Middelkamp

Price: € 50.90 / € 38.18 (Members price)

Dutch book about groupfitness.NL ActiefOnder toezicht van NL Actief werd door BlackBoxPublishers in 2017 personal training in Nederland grondig onderzocht, samengevat in een gelijknamig boek publicatie: 'Personal Training in Nederland'. In 2018 is een evenzo belangrijk gebied onder de loep genomen, namelijk groepsfitness in Nederland. Er zijn naar groepsfitness in Nederland kort geleden meerdere studies uitgevoerd, waaronder een uitgebreide literatuurstudie, surveyonderzoek onder groepsfitness instructeurs en onderzoek onder ondernemers. In het literatuuronderzoek is bijvoorbeeld uitgezocht hoe de relatie tussen groepsfitness en retentie (klantbehoud) in elkaar zit. De uitkomsten zijn zeer opmerkelijk en interessant. De resultaten van de diverse studies worden gepresenteerd in het boek: 'Groepsfitness in Nederland'.Alles over groepslessenIn de Nederlandse fitness sector traint naar schatting 50% van de leden (ook) in groepsverband. Zo ongeveer 30% neemt alleen deel aan groepslessen onder begeleiding van een instructeur. Veel andere informatie over dit prachtige vakgebied ontbreekt helaas. Zie hier één van de motieven om een eerste rapportage over omvang, kengetallen en ontwikkelingen in het segment groepsfitness te publiceren. Het doel van dit boek is drieledig. In eerste instantie inzicht krijgen in de historie, omvang en inhoudelijke aspecten van groepsfitness in Nederland. Daarnaast wordt gepoogd om instructeurs die groepslessen geven, maar ook fitnessondernemers en managers te inspireren en van relevante informatie te voorzien. Ten derde wordt een schets gegeven van de toekomst van groepsfitness in Nederland.Verwachtingen 'Groepsfitness in Nederland'Het boek geeft onder andere inzicht in statistieken als:
 •     Freelance groepsfitness instructeurs verdienen in Nederland gemiddeld een kleine 24 euro per uur.

 •     De gemiddelde leeftijd van groepsfitness instructeurs is 40 jaar.

 •     De helft van de instructeurs geeft gemiddeld 4 uur les per week. En ze zijn gemiddeld al 11 jaar actief als lesgever.

 •     Barbell en indoor cycling lessen zijn het meest populair.

 •     12% van de clubs biedt ook virtuele programma’s.

 •     Blessures komen amper voor bij groepsfitness instructeurs; de helft heeft  zelfs helemaal geen blessure gehad in de laatste jaren.Dit boek is bedoeld voor fitness professionals in het algemeen, waaronder groepsfitness managers en club managers in het bijzonder. Het is met passie geschreven voor iedereen die zich meer in dit vakgebied wil verdiepen.


 • Amount of pages: 1
 • Delivery: 8 working days
 • Type: Publications
 • Gerelateerde publicaties: EuropeActive Retention Report 2016: Adherence factors of group fitness
 • Language: Dutch
 • Binding: Hardcover